Snøhetta Data AS ble etablert i 2016 som ett samarbeid mellom Ramvik AS og Snøhetta Regnskap AS.