Exclaimer Cloud

Exclaimer Cloud-Profesjonell signaturløsning for Office365

Exclaimer Cloud er en sentralisert skyløsning for å opprette, behandle og styre dine e-postsignaturer i firmaet. Alle Office 365 brukere får en full, dynamisk og profesjonell e-postsignatur ved sending av e-post UANSETT hvilke enheter e-post sendes fra.

Du benytter web-editoren for å opprette signaturene, velge hvem signaturene skal gjelde for, sette opp planlagte tidspunkter for signaturene med tanke på tilbud / eventer slik at disse kjører automatisk i perioden før den vanlige signaturen kommer på plass igjen når perioden er slutt.

  • Full, dynamisk og profesjonell signatur ved sending uansett hvilke enheter dem sender fra, inkludert smarttelefoner, nettbrett og Mac.

  • Full kontroll på alle signaturer via internettportalen, enkelt å administrere uansett ditt tekniske nivå.

  • Opprett dine egne signaturer med Exclaimer sin Office 365 signatur editor, eller benytt en av de inkluderte malene.

  • Kontakt detaljer direkte fra Office 365, sikrer av informasjonen i signaturen for alle brukere alltid er korrekt.

  • Koblinger til sosiale medier, tilbudsbannere og annet direkte i signaturen.

  • Alt innenfor Microsoft sitt datasenter.

  • Høyeste standard av sikkerhet og kontroll, denne tjenesten er tildelt ISO 27001:2013 sertifikat.

Ønsker du mer informasjon om Exclaimer Cloud?

© 2023 by Coach.Corp. Proudly created with Wix.com